2%

Ako poukázať 2% z Vašej dane z príjmu

Dôležité termíny:
1. do 31. marca – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
2. do 30. apríla – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní 2020

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Donate 2% of your income tax

ActofKAA seeks your support by means of assigning 2% of your income tax to us. Individuals and corporate entities with Slovak tax domicile have the option to assign a part of their income tax to NGOs and thus support their activities. It will help us tremendously when preparing our next performances for you.


The necessary course of actions depends on whether you are:

  • Employed
  • Self-employed
  • A corporate entity

If you have any questions regarding the process of tax assignation, please, feel free to contact us at actofkaa@gmail.com